Předpis 480/2005 Sb.

Citace480/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
Částka168 (13. 12. 2005)
Účinnostod 13. 12. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
467/2000novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 
Vztahuje se k
254/2000na základěZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 


ISP (příhlásit)