Předpis 237/1998 Sb.

Citace237/1998 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
Částka81 (19. 10. 1998)
Účinnostod 1. 4. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
51/1989novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 


ISP (příhlásit)