Předpis 2/2004 Sb.

Citace2/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
Částka1 (2. 1. 2004)
Účinnostod 1. 2. 2004, zrušeno dnem 1. 1. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
318/2002novelizujeVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 
Derogace pasivní
263/2016rušíZákon atomový zákon 


ISP (příhlásit)