Předpis 133/1989 Sb.

Citace133/1989 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Částka30 (28. 11. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 2. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
514/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
408/2000rušíZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 


ISP (příhlásit)