Migrace

ISSN 2533-4166

 

2/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2019 (Dokument PDF, 798 KB)
Evropská komise: občanství a víza pro investory, Evropský parlament: brexit: vízový režim se Spojeným královstvím, vnější rozměr: zpráva UNHCR za rok 2018, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

1/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2018 (Dokument PDF, 922 KB)
Rada JHA, Rada JHA 6. prosince, Brusel, Evropská rada, zasedání 13.-14. prosince, Brusel, Evropská komise, Evropský program pro migraci, Evropský parlament, rozpočet EU na rok 2019, vnější rozměr, globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci, globální kompakt o uprchlících, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

10/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 30. 11. 2018 (Dokument PDF, 725 KB)
Evropská komise, bezvízový styk pro státní příslušníky Spojeného království, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

9/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 31. 10. 2018 (Dokument PDF, 734 KB)
Evropská rada, zasedání 17.-18. října, Brusel, Rada EU - JHA, Rada JHA 12. října, Lucemburk, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 (Dokument PDF, 781 KB)
Evropská rada, neformální zasedání 19. - 20. září, Salcburk, Evropská komise, zpráva o stavu Unie 2018, vnější rozměr, migrace a strukturální transformace v Africe, oznámení summitu EU-LAS, spolupráce s Egyptem, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2018 (Dokument PDF, 790 KB)
Rada EU – JHA, neformální zasedání Rady EU JHA – priority rakouského předsednictví v oblasti migrace, Evropský parlament, schválení nařízení o ETIAS, Evropská komise, kontrolovaná střediska a opatření pro vylodění, vnější rozměr, spolupráce v oblasti migrace v regionu západního Balkánu, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

6/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2018 (Dokument PDF, 0 MB)
Evropská rada; zasedání 28. a 29. června 2018, Brusel; Rada EU – JHA, Rada JHA 5. června, Lucemburk; Evropská komise, evropský program pro migraci, legislativní návrhy; vnější rozměr, integrovaná správa vnějších hranic (Integrated border management - IBM); přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 (Dokument PDF, 839 KB)
Evropský parlament; vnější rozměr: k mezivládní konferenci o globálních kompaktech, jednání v EP, analýza push faktorů ve vybraných zemích původu žadatelů o mezinárodní ochranu v EU; Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

4/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2018 (Dokument PDF, 536 KB)
Rada EU: Rada JHA 8. – 9. března, Brusel, Evropská komise: společná vízová politika, evropský program pro migraci, zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci, vybrané téma: push-pull faktory migrace, vnější rozměr: analýza push faktorů v zemích původu největšího počtu žadatelů o mezinárodní ochranu v EU, Sýrie, Irák, Afghánistán, Pákistán, Albánie, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2019 (Dokument PDF, 947 KB)
Rada JHA, neformální zasedání 7. února, Bukurešť, Evropský parlament, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, přehled azylových trendů v roce 2018, vnější rozměr, summit EU-Liga arabských států, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 28. 2. 2018 (Dokument PDF, 947 KB)
Evropská rada: neformální zasedání, 23. únor, Brusel, Evropský parlament: výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), meziparlamentní setkání, vybrané téma: environmentální migrace, definice, mezinárodněprávní úprava, vnitrostátní úprava, Vnější rozměr: spolupráce EU-AU-OSN, Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

2/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2018 (Dokument PDF, 465 KB)
Rada EU, předsednictví Rady EU, Rada JHA 25.-26. ledna, Sofie, Evropský parlament: plenární zasedání, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE, Vybrané téma: společný seznam EU bezpečných zemí původu, obecně: Evropská unie, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

1/2018 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2017 (Dokument PDF, 463 KB)
Evropská rada, Rada JHA, Komise - plán dohody o komplexním balíčku pro migraci do června 2018, legislativní návrhy, řízení ve věci relokačních kvót, Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 30. 11. 2017 (Dokument PDF, 507 KB)
Rada EU – JHA, nový návrh relokačního mechanismu, návrh směrnice o podmínkách přijímání – aktuální vývoj, systém vstupu/výstupu – aktuální vývoj, rámec Unie pro přesidlování – aktuální vývoj, Schengenský informační systém – aktuální vývoj, Komise, Evropský program pro migraci, Evropský parlament, mandát pro jednání o návrhu dublinského nařízení, Vnější rozměr, spolupráce EU-IOM, Think-Tanky, EU a organizovaný zločin v roce 2017, otázky spojení migrační a rozvojové politiky, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 31. 10. 2017 (Dokument PDF, 468 KB)
Rada EU – JHA, Rada JHA 11. – 13. říjen, Brusel, Komise, Legislativní návrhy, Bezpečnostní unie, Evropský parlament, Systém vstupu/výstupu (EES), Přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

6/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 30. 9. 2017 (Dokument PDF, 547 KB)
Rada EU – JHA, Rada JHA 14. září, Brusel, Komise, projev o stavu Unie 2017, evropský program pro migraci, pokrok v relokaci a přesídlování, bezpečnostní unie, provádění prohlášení EU-Turecko, Evropská pohraniční a pobřežní stráž, vnější činnost, pokrok rámce pro partnerství, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2017 (Dokument PDF, 491 KB)
Rada EU – JHA; Rada JHA 6. července, Tallinn; Komise; legislativní návrhy; akční plán na pomoc Itálii; řízení o porušení povinnosti; pokrok v relokaci a přesídlování; bezpečnostní unie; vnější činnost; pařížský summit Evropa-Afrika ke spolupráci v oblasti migrace; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

5/2017 (Dokument PDF, 491 KB)

4/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 30. 6. 2017 (Dokument PDF, 849 KB)
Rada EU – JHA; Rada JHA 18. května, Brusel ; Rada JHA 8. – 9. června, Lucemburk; evropská rada; komise; Řízení o porušení povinnosti; Pokrok v relokaci a přesídlování; Provádění prohlášení EU a Turecka; Evropská pohraniční a pobřežní stráž; Bezpečnostní unie; Rámec pro partnerství se třetími zeměmi; Evropský parlament; vnější rozměr ; Zintenzivnění spolupráce EU-Afrika; Spolupráce s Libyí – možnost použití nástrojů SBOP; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2017 (Dokument PDF, 493 KB)
Rada EU – JHA, Komise (pokrok v relokaci a přesídlování), provádění prohlášení EU a Turecka, evropská pohraniční a pobřežní stráž, návratová politika, ochrana migrujících dětí, Evropský parlament, Evropský účetní dvůr, vnější rozměr - třetí zpráva o spolupráci v rámci migračního partnerství, posílení spolupráce EU-IOM, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

2/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 28. 2. 2017 (Dokument PDF, 601 KB)
Rada EU – JHA, Komise (pokrok v relokaci a přesídlování), Evropská rada (Maltské prohlášení), Evropský parlament, vnější rozměr - Summit o migraci - Valletta 2017, Společné sdělení EK a vysoké představitelky ke středozemní migrační trase, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu - Nárůst významu středozemní migrační trasy.

1/2017 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2016 (Dokument PDF, 507 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, vnější rozměr - projekt opětovného zapojování a asistence návratů běženců a migrantů, opatření na odstranění zdrojů nestability a neřízené migrace v oblasti Sahelu a Čadského jezera, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

9/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 31. 10. 2016 (Dokument PDF, 509 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, vnější rozměr - spolupráce EU-OSN v oblasti migrace, summit OSN o migrantech a uprchlících, jednání Evropské rady a návratová politika, postup ve vyjednávání migračních kompaktů s africkými státy, dohoda EU o navrácení osob s Afghánistánem, sjednání partnerství o mobilitě s Běloruskem, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

8/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 7. do 31. 8. 2016 (Dokument PDF, 493 KB)
Komise, Rada EU – JHA, pokrok v relokacích a přesídlování, unijní rámec pro přesídlování, druhá fáze reformy společného evropského azylového systému, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 6. do 30. 6. 2016 (Dokument PDF, 551 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Evropská rada, Vnější rozměr, Migrační politika dle EUGS, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu, Data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU.

6/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 5. 2016 (Dokument PDF, 476 KB)
Komise, Rada EU – JHA, Vnější rozměr, Závěry Rady k humanitárnímu summitu OSN – oblast migrace, Finanční podpora Turecku, Závěry Rady k vnějšímu rozměru migrace, přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu, Data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU.

5/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 4. do 30. 4. 2016 (Dokument PDF, 535 KB)
Komise; Evropský parlament; Rada EU – JHA; vnější rozměr; nová opatření pro podporu regionu Sahelu a oblasti Velkých jezer; opatření pro stabilizaci zemí Afrického rohu; navazování spolupráce v oblasti migrace s Ghanou a Bangladéšem, sdělení o vysídlených osobách; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu; data žádostí o azyl a mezinárodní ochranu v členských státech EU; data o počtu příchozích osob (UNHCR).

4/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 31. 3. 2016 (Dokument PDF, 454 KB)
Komise; Evropská parlament; Rada EU – JHA; EVROPSKÁ RADA; Jednání s Tureckem; Setkání s Tureckem 7. března; Prohlášení EU-Turecko 18. března; vnější rozměr; podpora běžencům v Turecku a Palestině; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

3/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 2. do 29. 2. 2016 (Dokument PDF, 462 KB)
Komise; Evropská rada; Rada EU - JHA; vnější rozměr; první zasedání Řídícího výboru „Zařízení pro uprchlíky“ (Facility for Refugees); zahájení činnosti Evropského centra proti pašování lidí; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu (únor 2016).

2/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 31. 1. 2016 (Dokument PDF, 345 KB)
Vnější rozměr; financování projektů podél vnější hranice EU; Hodnocení pokroku: konference představitelů západobalkánských států; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu v zemích eu dle eurostat (leden 2016).

1/2016 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 12. do 31. 12. 2015 (Dokument PDF, 363 KB)
Rada EU – JHA; Komise; Evropská rada; vnější rozměr; Finanční podpora syrským uprchlíkům – prosinec 2015; stanovisko EK a vysoké představitelky k mezinárodnímu dni migrantů; Zavádění dohodnutých opatření v souvislosti s migračním tokem přes západobalkánské státy (Zprava Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních navazujících na zasedání vysokých představitelů ohledně toků uprchlíků na západobalkánské trase); přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu.

7/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 11. do 30. 11. 2015 (Dokument PDF, 338 KB)
Rada EU – JHA; Evropský parlament; vnější rozměr; uprchlický nástroj pro Turecko 5 Finanční podpora UNRWA; přehled statistik žadatelů o mezinárodní ochranu v zemích eu dle eurostat (listopad 2015).

6/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 15. 11. 2015 (Dokument PDF, 272 KB)
Komise; Rada EU – JHA; Evropská rada; summit EU– africké státy ve Vallettě; politická deklarace; shrnutí akčního plánu; sjednání Společné agendy o migraci a mobilitě EU – Etiopie.

5/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 10. do 31. 10. 2015 (Dokument PDF, 268 KB)
Evropský parlament; vnější rozměr; Společný akční plán EU – Turecko; mimořádný summit EU k západobalkánské cestě; finanční příspěvek UNHCR v Somálsku.

4/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 10. do 15. 10. 2015 (Dokument PDF, 264 KB)
Evropský parlament; Rada EU – JHA; Komise; Evropská rada; Spolupráce se třetími zeměmi za účelem zastavení migračních toků; Posílení ochrany vnějších hranic EU; Reakce na příliv uprchlíků do Evropy a realizace návratů; vnější rozměr; Konference o západobalkánské cestě; Rezoluce Rady bezpečnosti OSN k Operaci Sophia.

3/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 16. 9. do 30. 9. 2015 (Dokument PDF, 257 KB)
Evropský parlament; Rada EU – JHA; Evropská rada; Komise; vnější rozměr.

2/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 9. do 15. 9. 2015 (Dokument PDF, 489 KB)
Komise; Evropský parlament; Rada EU – JHA; vnější rozměr; postavení syrských běženců v oblasti Blízkého východu.

1/2015 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 25. 6. do 20. 7. 2015 (Dokument PDF, 451 KB)
Evropská rada; Rada EU – JHA; Rada EU – FAC.
ISP (příhlásit)