Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 161k návrhu na změnu ve funkci ověřovatele Poslanecké sněmovny (8. července 1993) 
č. 162k návrhu na odvolání dvou členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (8. července 1993) 
č. 163k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou /sněmovní tisk 277/ (8. července 1993) 
č. 164k návrhu na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky (8. července 1993) 
č. 165k volbě nového člena prezidia Pozemkového fondu České republiky (8. července 1993) 
č. 166k návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (8. července 1993) 
č. 167k návrhu posl. P. Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek (sněmovní tisky 179 a 433) (8. července 1993) 
č. 168k návrhu volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky (8. července 1993) 
č. 169k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993 /sněmovní tisk 381/ (8. července 1993) 
č. 170k návrhu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Statut České národní skupiny Meziparlamentní unie /sněmovní tisk 457/ (8. července 1993) 
č. 171k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti /sněmovní tisky 416 a 438/ (8. července 1993) 
č. 172k návrhu na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky (8. července 1993) 
č. 173k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993 /sněmovní tisk 298/ (9. července 1993) 
č. 174k návrhu statutu Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 463/ (9. července 1993) 
č. 175k volbě členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky (9. července 1993) 
č. 176k volbě členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (9. července 1993) 
č. 177k volbě členů prezidia Fondu národního majetku České republiky (9. července 1993) 
č. 178k návrhu poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu /sněmovní tisky 376 a 432/ (9. července 1993) 
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. /sněmovní tisky 303 a 434/ (9. července 1993) 
č. 180k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách /sněmovní tisky 419 a 448/ (9. července 1993) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)