Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 141k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1992 /sněmovní tisk 390/ (15. června 1993) 
č. 142k rezignacím členů presidia Fondu národního majetku (15. června 1993) 
č. 143ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 407/ (15. června 1993) 
č. 144k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949 /sněmovní tisk 377/ (16. června 1993) 
č. 145k vládnímu návrhu zákona o Ústavním soudu /sněmovní tisky 276 a 386/ (16. června 1993) 
č. 146k návrhu poslance J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. /sněmovní tisky 193 a 342/ (17. června 1993) 
č. 147ke zprávě o činnosti Generální prokuratury České republiky (17. června 1993) 
č. 148k návrhu poslance M. Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon /sněmovní tisky 383 a 400/ (17. června 1993) 
č. 149k odpovědím členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců (17. června 1993) 
č. 150k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 441-443, 458-462/ (7. července 1993) 
č. 151k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 444-447/ (7. července 1993) 
č. 152k informaci o přijetí České republiky do Rady Evropy (7. července 1993) 
č. 153k návrhu poslance M. Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon (sněmovní tisky 383 a 400) (7. července 1993) 
č. 154k volbě kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (7. července 1993) 
č. 155ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny (7. července 1993) 
č. 156ke zprávě o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny (7. července 1993) 
č. 157k žádosti prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu (sněmovní tisk 456) (8. července 1993) 
č. 158k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánu České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisky 382 a 435) (8. července 1993) 
č. 159k rezignaci člena dozorčí rady Fondu národního majetku (8. července 1993) 
č. 160k rezignaci člena prezidia Fondu národního majetku (8. července 1993) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)