Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 121k návrhu na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže (20. května 1993) 
č. 122k návrhu na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL (20. května 1993) 
č. 123k návrhu na změnu ve složení výborů Poslanecké sněmovny (20. května 1993) 
č. 124k návrhu na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže (20. května 1993) 
č. 125ke zprávě vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 302/ (20. května 1993) 
č. 126k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /sněmovní tisky 248 a 347/ (20. května 1993) 
č. 127k návrhu branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny (20. května 1993) 
č. 128k informaci vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis (20. května 1993) 
č. 129k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 /sněmovní tisky 226 a 356/ (20. května 1993) 
č. 130k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisky 283 a 351/ (20. května 1993) 
č. 131ke zprávě o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 308/ (21. května 1993) 
č. 132ke zprávě o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 309/ (21. května 1993) 
č. 133k návrhu poslance Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. /sněmovní tisk 305 a 338/ (21. května 1993) 
č. 134k návrhu posl. E. Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny (1. června 1993) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 212 a 343/ (1. června 1993) 
č. 136k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 391, 394, 396, 398, 409, 411, 413, 415/ (15. června 1993) 
č. 137k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 392, 393, 395, 397, 399, 410, 412, 414/ (15. června 1993) 
č. 138k návrhu na zpětvzetí návrhu posl. L. Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách /sněmovní tisk 55/ (15. června 1993) 
č. 139k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 516/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisky 304 a 387/ (15. června 1993) 
č. 140k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 282 a 389/ (15. června 1993) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)