Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 24změna termínu (25. června 2019)
č. 23 (14. a 15. května 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 24 (25. června 2019)
č. 23 (14. a 15. dubna 2019)

další

Usnesení

č. 114k termínu a pořadu 25. schůze výboru pro obranu, různé (25. června 2019)
č. 113k Informaci o možné legislativní úpravě pozice státních podniků MO. (25. června 2019)
č. 112k Informaci o aktuálním stavu klíčových akvizičních projektů Ministerstva obrany. (25. června 2019)
č. 111k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018 /sněmovní tisk č. 495/. (25. června 2019)
č. 110k 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk č. 480/. (25. června 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)

další
ISP (příhlásit)