PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích
  (PDF, 799 KB)
 • 5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech
  (PDF, 1 MB)
 • 2.114 Návrh státního rozpočtu na rok 2020 - základní parametry
  (PDF, 1021 KB)

Vybraná témata

 • 6/2019 Politické priority v oblasti migrace a azylu - nová Evropská komise a chorvatské předsednictví v 1. pol. 2020
  (PDF, 663 KB)
 • 5/2019 K aktuální situaci v severní Sýrii
  (PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 127/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 11. do 30. 11. 2019 (PDF, 767 KB)
 • 126/2019 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Trh bydlení (PDF, 2 MB)


ISP (příhlásit)