Novinky

Studie

 • 5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech
 • 2.114 Návrh státního rozpočtu na rok 2020 - základní parametry
  (Dokument PDF, 1021 KB)
 • 5.388 Srovnání vybraných orgánů regulujících audiovizuální média v EU
  (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 5/2019 K aktuální situaci v severní Sýrii
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 4/2019 Tolerance alkoholu v krvi u cyklistů v porovnání s řidiči, sankce za její porušení a povinná bezpečnostní opatření
  (Dokument PDF, 984 KB)
 • 3/2019 Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením
  (Dokument PDF, 686 KB)
 • 2/2019 Ochrana věřitele v českém a německém dědickém řízení
  (Dokument PDF, 771 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 124/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2019 (Dokument PDF, 870 KB)
 • 123/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2019 (Dokument PDF, 776 KB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 40/19 Zpráva o České republice 2019
  (Dokument PDF, 676 KB)
 • 39/19 Doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR na rok 2019
  (Dokument PDF, 654 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 9/2019
  (Dokument PDF, 841 KB)
 • 8/2019
  (Dokument PDF, 779 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 46/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 11. do 17. listopadu 2019)
 • 45/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 04. do 10. listopadu 2019)
  (Dokument PDF, 463 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 124/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2019
  (Dokument PDF, 870 KB)
 • 123/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2019
  (Dokument PDF, 776 KB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 5/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2019
  (Dokument PDF, 731 KB)
 • 4/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2019
  (Dokument PDF, 758 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)