Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 25upravená (12. prosince 2019)
č. 26 (17. prosince 2019)
č. 25 (12. prosince 2019)
č. 24 (14. listopadu 2019)
č. 23 (31. října 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 22 (3. října 2019)
č. 21 (17. září 2019)

další

Usnesení

č. 145k návrhu poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/- jednání garančního výboru (12. prosince 2019)
č. 141ke Zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (září 2019) - EU REPORT 2019 (14. listopadu 2019)
č. 139k návrhu poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 236/ - pokračování (přerušeno na 10. schůzi Kontrolního výboru) (14. listopadu 2019)
č. 143k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru v roce 2019 (14. listopadu 2019)
č. 142k návrhu termínu a programu 25. schůze výboru (14. listopadu 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

další

Semináře

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)

další
ISP (příhlásit)