Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 31 (4. září 2019)
č. 30upravená (25. června 2019)
č. 29 (12. června 2019)
č. 28 (15. května 2019)
č. 27 (2. května 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 30 (25. června 2019)
č. 29 (12. června 2019)

další

Usnesení

č. 204k zahraniční cestě (25. června 2019)
č. 203k vládnímu návrhuzákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění, ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) - sněmovní tisk 391 (25. června 2019)
č. 202k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 409 (25. června 2019)
č. 201k vládnímu návrhuzákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 431 (25. června 2019)
č. 200k zahraniční cestě (12. června 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

další

Semináře

NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)
Založení firmy za jediný den (1. října 2018)
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) (25. září 2018)

další

Konference

Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)