Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 36 (11. prosince 2019)
č. 35 (13. listopadu 2019)
č. 34 (30. října 2019)
č. 33 (2. října 2019)
č. 32 (18. září 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (13. listopadu 2019)
č. 34 (30. října 2019)

další

Usnesení

č. 240k Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobému výhledu na roky 2021 a 2022 - sněmovní tisk 636 (13. listopadu 2019)
č. 239k Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobému výhledu na roky 2021 a 2022 - sněmovní tisk 636 (13. listopadu 2019)
č. 238k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 327 - Ministerstvo dopravy (13. listopadu 2019)
č. 237k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (13. listopadu 2019)
č. 236k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (13. listopadu 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 230k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019)
č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

další

Semináře

NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)
Založení firmy za jediný den (1. října 2018)
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) (25. září 2018)

další

Konference

Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)