Akce 25. dubna 2019

Schůze Poslanecké sněmovny

29. schůze (25. dubna 2019) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)


Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)