Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018016681
Datum: 20. 12. 2018
Věc: Online přenos schůzí PSP

PS2018016681 Karásek.docx (Dokument DOCX, 17 KB)ISP (příhlásit)