Sněmovní tisk 997
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2012 v gesci Ministerstva zemědělství

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 4. 2013 jako tisk 997/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Vodohospodářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, environmentální politika, ministerská odpovědnost, ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, zpráva o činnostiISP (příhlásit)