Sněmovní tisk 976
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněnými živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Papež, Pavol Lukša, Ladislav Skopal, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Papež J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 976/0 dne 10. 4. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2013 jako tisk 976/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 5. 2013 (usnesení č. 376). Určil zpravodaje: Jaroslav Martinů a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 976/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Náhrady regresní, Živočichové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hájení rybí násady, chov ryb, chráněný druh, náhrada škody, ochrana zvířat, rybářské obhospodařování, škoda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)