Sněmovní tisk 647
Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 453/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 453/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 334, které bylo rozdáno jako tisk 453/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2004 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 25).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 6/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Informovanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologie, environmentální politika, kvalita životního prostředí, právo na informace, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)