Sněmovní tisk 317
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 15. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0317.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda 4. 12. 2018 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 22. 2. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3965Karel Krejza16189-24403.docx (22 KB)4. 12. 2019 v 09:14:48
3966Karel Krejza16190-24404.docx (19 KB)4. 12. 2019 v 09:16:06


Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, pracovní právo, předmět podnikání, rovné zacházení, zákoník práce, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)