Sněmovní tisk 580
Novela z. - daňový řád

Stav projednávání ke dni: 15. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 12 (29. října 2019)


Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňový trestný čin, elektronická správa, penále, pokuta

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)