Sněmovní tisk 572
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů - EU

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 23. 8. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, dvojí zdanění, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, spotřební daň

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)