Sněmovní tisk 566
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 21. 8. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Související tisk: 565 (Vl.n.z. o lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)