Sněmovní tisk 560
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 18. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 5. 6. 2019. Návrh zákona rozeslán dne 5. 6. 2019 senátorům jako tisk 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 6. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 6. 2019 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 175).
  Návrh projednán dne 25. 7. 2019 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 218).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dienstbier J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 31. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0560.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 560/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: horní komora, legislativní proces, parlamentní kontrola, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)