Sněmovní tisk 554
Novela z. o bankách

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 30. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0554.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 554/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, finanční instituce, finanční transakce, identifikační průkaz, ochrana komunikací, zpracování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)