Sněmovní tisk 550
Novela z. o obecní policii

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 16. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0550.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 550/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 8 (18. října 2019)


Deskriptory EUROVOCu: městská policie, policie, povinnosti úředníka, trestní rejstřík, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)