Sněmovní tisk 542
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 17. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 3. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 542/0 dne 4. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0542.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 542/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
77/1997novelizujeZákon o státním podniku542/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách542/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích542/0


ISP (příhlásit)