Sněmovní tisk 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: archiv, region, sídlo správy, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)