Sněmovní tisk 516
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: hlasování, plán financování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)