Sněmovní tisk 514
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Stav projednávání ke dni: 19. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 17. 6. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 28. 6. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, implementující opatření státu, ochrana zvířat, správní delikt, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání514/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích514/0


ISP (příhlásit)