Sněmovní tisk 513
Doh.mezi ČR a Nizozemskem o letecké dopravě

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Karla Šlechtová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 6. 2019 jako senátní tisk 100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 100/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 100/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 12. schůze Senátu (od 30. 10. 2019) jako bod č. 11.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Curaçao, letecká doprava, mezinárodní spolupráce, NizozemskoISP (příhlásit)