Sněmovní tisk 498
Novela z. - transplantační zákon

Stav projednávání ke dni: 18. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Richterová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 4. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0498.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 498/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: bioetika, obchod s orgány, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)