Sněmovní tisk 469
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2019 jako tisk 469/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D..

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 19. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 469/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, kontrolní moc, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)