Sněmovní tisk 464
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Ferjenčík M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 464/0 dne 23. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0464.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 464/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, daňový základ, obnos nepodléhající zdanění, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)