Sněmovní tisk 458
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 15. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Jana Krutáková, Jan Farský, Petr Gazdík, Petr Pávek, Vít Rakušan) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 8. 4. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0458.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 458/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: mateřská škola, odpovědnost, pojistná smlouva, škoda, základní vzdělání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)