Sněmovní tisk 447
N.z. o právu na digitální služby

Stav projednávání ke dni: 20. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 9. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 447/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 10. 2019, po 28. 10. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3252Leo Luzar15476-23308.docx (106 KB)3. 9. 2019 v 20:46:59
3349Barbora Kořanová15573-23435.DOCX (15 KB)12. 9. 2019 v 11:05:59
3409Tomáš Kohoutek15633-23534.docx (63 KB)24. 9. 2019 v 12:03:30
3434Jan Hamáček15658-23560.doc (62 KB)24. 9. 2019 v 20:18:03
3464Martin Kupka15688-23593.doc (63 KB)25. 9. 2019 v 12:43:33
3465Martin Kupka15689-23594.docx (94 KB)25. 9. 2019 v 12:46:23
3466Martin Kupka15690-23595.docx (95 KB)25. 9. 2019 v 12:47:51
3467Martin Kupka15691-23596.docx (86 KB)25. 9. 2019 v 13:26:09
3468Martin Kupka15692-23597.docx (98 KB)25. 9. 2019 v 13:26:36
3470Ondřej Profant15694-23598.docx (9 KB)25. 9. 2019 v 14:19:42
3471Martin Kupka15695-23600.docx (87 KB)25. 9. 2019 v 15:59:37


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)