Sněmovní tisk 435
Novela z. - veterinární zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 20. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 26. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 619).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 435/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 435/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 11:21.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 435/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 27. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 739).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2019.

Další projednávání možné od 9. 11. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3280Monika Červíčková15504-23340.docx (32 KB)5. 9. 2019 v 17:02:38
3316Jan Zahradník15540-23393.docx (15 KB)11. 9. 2019 v 09:39:31
3327David Pražák15551-23409.doc (54 KB)
15551-23410.doc (45 KB)
11. 9. 2019 v 12:39:13


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, možnost zpětného vysledování, veterinář, veterinární inspekce, veterinární legislativa

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)435/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích435/0
375/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče435/0
372/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty435/0
373/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty435/0
164/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty435/0


ISP (příhlásit)