Sněmovní tisk 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, osobní údaje, podpora investic, státní rozpočet, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)