Sněmovní tisk 390
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 5. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0390.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 390/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2832Jiří Strýček15056-22413.doc (63 KB)13. 5. 2019 v 10:45:50


Deskriptory EUROVOCu: ministr, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)