Sněmovní tisk 378
N.z. o státním jazyce České republiky

Stav projednávání ke dni: 20. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Miroslav Grebeníček, Ivo Pojezný) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 23. 1. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0378.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 378/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: jazyk, mateřský jazyk, oficiální jazyk, užití jazykůISP (příhlásit)