Sněmovní tisk 352
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Stav projednávání ke dni: 17. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Aulická Jírovcová, Daniel Pawlas, Pavel Kováčik, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Aulická Jírovcová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 12. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0352.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 352/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Karla Maříková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 671).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 2. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/2 (doporučuje schválit) (revokováno).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/3 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 19. 8. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2568Věra Kovářová14792-22028.docx (25 KB)5. 4. 2019 v 12:18:26


Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, pojistné, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění352/0
158/2015rušíNařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát352/0


ISP (příhlásit)