Sněmovní tisk 237
Novela z. - soudní řád správní

Stav projednávání ke dni: 23. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Helena Válková, Marek Výborný, Jan Chvojka, Dominik Feri, Jan Farský, Kateřina Valachová, Zbyněk Stanjura, Pavel Blažek, Tomáš Kohoutek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 12. 7. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 237/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: soud vyšší instance, soudní přezkum, správní odvolání, správní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)