Sněmovní tisk 211
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 25. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 15. 6. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 211/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: MUDr. Věra Procházková a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 14. 11. 2018 na 20. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2019 na 27. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 581).

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Charta lidských práv, manželství, rodinné právo, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)