Sněmovní tisk 193
Novela z. o regulaci reklamy

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 5. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0193.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 193/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 7. 2018.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: dluh, negramotnost, nekalá reklama, propagace, propagační účinek, spotřební úvěr, umořování, úpadek fyzické osoby, zadluženost

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů193/0


ISP (příhlásit)