Sněmovní tisk 143
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

Stav projednávání ke dni: 16. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2018 jako tisk 143/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 143/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: programová produkce, televize, veřejná instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)