Sněmovní tisk 555
Novela z. o poštovních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 17. září 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 25. 7. 2019.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výborDeskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, dopravce, mezinárodní spolupráce, ochrana spotřebitele, poštovní služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)