Sněmovní tisk 522
Doh. mezi ČR a Ománem o letecké dopravě

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 20. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 1. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 6. 2019 jako senátní tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 12. 2019 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 274).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní dohoda, OmánISP (příhlásit)