Sněmovní tisk 501
Novela z. o oceňování majetku

Stav projednávání ke dni: 8. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 823).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 33 (11. prosince 2019)

Další projednávání možné od 29. 1. 2020.Deskriptory EUROVOCu: kupní cena, movitý majetek, obligace, průměrná cena, služebnost, tržní cena, vlastnictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)