Sněmovní tisk 475
Novela z. o právu petičním

Stav projednávání ke dni: 16. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, František Elfmark, Tomáš Vymazal, Leo Luzar, Alena Gajdůšková, Lubomír Španěl) předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 6. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0475.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 5. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 6. 2019 jako tisk 475/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický dokument, elektronický podpis, petice, svoboda projevu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)