Sněmovní tisk 466
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 14. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Marek Benda, Jan Chvojka, Zdeněk Ondráček, Marek Výborný, Tomáš Kohoutek, Dominik Feri) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 466/0 dne 25. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0466.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 466/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: rozsudek, škoda, soudní řízení, trestní odpovědnost, trestní řízení, trestní zákoník, výkon trestu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)