Sněmovní tisk 452
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 21. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 452/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24., 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 624).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 452/4, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 13:55.

 • G

Další projednávání možné od 22. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2826Lucie Šafránková15050-22406.doc (56 KB)10. 5. 2019 v 10:42:02
2895Lucie Šafránková15119-22533.doc (58 KB)27. 5. 2019 v 10:03:32
2952Tomáš Martínek15176-22637.docx (8 KB)6. 6. 2019 v 12:00:27
2953Pavla Golasowská15177-22642.doc (32 KB)6. 6. 2019 v 12:35:14
2954Tomáš Martínek15178-22638.docx (15 KB)6. 6. 2019 v 12:01:06


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, příjmová politika, sociální dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)